wurde in 1985 in Hailsham, East Sussex (Vereinigtes Königreich), gegründet mit als Ziel um Unternehmen von außerhalb Europa’s zu helfen und zu beraten bei deren Vorhaben um in Europa Geschäftliche Aktivitäten zu entwickelen

Sertalink Limited

 

Opgericht in 1985 in Hailsham, East Sussex (Verenigd Koninkrijk), met als doel om ondersteuning te verlenen aan bedrijven van buiten Europa, welke in Europa zakelijke activiteiten wilden ontplooien.  In eerste instantie was het verlenen van zakelijke ondersteuning aan bedrijven beperkt tot ondersteuning op het gebied van Verkoop, Reclame en Marketing.

In 1988 werden de activiteiten uitgebreid met zakelijke ondersteuning op economisch, financieel en administratief terrein.

Sinds 1991 heeft Sertalink Limited een kantoor in Amsterdam en is zij begonnen met het adviseren en begeleiden van startende ondernemers op het gebied van o.a. subsidies en belastingwetgeving.

Vanaf 2003 werkt Sertalink Limited samen met een advocaten- en een accountantskantoor.

Om aan haar cliënten een zo breed mogelijk pakket aan zakelijke dienstverlening te kunnen aanbieden, heeft zij haar spectrum van diensten sinds begin 2004 uitgebreid met een nieuwe tak: “Business Support, Ondernemingsadviezen en Interim Management”, welke zich o.a. bezighoudt met het verlenen van Business Support op breed terrein aan zakenlieden en ondernemingen.